Заеми

Залог на автомобил

My Заем приема вашите автомобили , бусове, камиони, скутери , мотори и АТВ при изключително добри условия.
Залог на Автомобил може да направи всеки собственик или пълномощник на МПС, който желае да получи бърз заем при ниска лихва за периода.

______________________________________________________________

Залог на лодки

My Заем предоставя парични заеми срещу залог на лодки, яхти, джетове и други водни.
Предоставяме ниски лихвени проценти и гратисен период при сключване на договор за залог, за по-дълъг период от време.

______________________________________________________________

Залог на недвижимост

Предлагаме като най-добър и финансово изгоден заем срещу залог на недвижими имоти. Услугата е изключително подходяща за всички, които желаят да получат максимално голям заем срещу нисък лихвен процент.
При залог на недвижими имоти трябва да имате задължително :

  • нотариален акт на имота
  • лицата, които учредяват сделката да бъдат реални собственици на имота и на да нямат непогасени публични задължения (изискване на Данъчно Процесуалният кодекс)
  • всички собствени на имота (когато е повече от един) да дадат своето съгласие
  • имота да не е обременен с тежести (ипотеки, право на ползване и др.

______________________________________________________________

Залог на злато и сребро

Минимално злато – 500 грама
Минимално сребро – 3 000 грама

Залог при добри условия за залог и гарантиране на дискретност и конфиденциалност на клиента.

ОЦЕНКА при залог на злато и златни изделия

  • проверка на карати.
  • проверка за наличние на печат с проба на златото.
  • проверка на тегло.

______________________________________________________________

Залог на техника

ИЛИ година на производство до 2 години;
ИЛИ себестойност на техниката над 1000 лв.

Предлагаме парични заеми срещу залог на техника: мобилни телефони, таблети, часовници, електроуреди, лаптопи, компютри, монитори, телевизори , музикални уредби , строителни инструменти.