Условия

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – ЗАЛОГ НА АВТОМОБИЛ, ДЖИП, МОТОР, ЛОДКА, ЯХТА, АТВ, КАРАВАНА, КЕМПЕР
( СЕБЕСТОЙНОСТ ПОД 500 ЛЕВА НЕ ПРИЕМАМЕ )

  • марка, модел и година на МПС.
  • техническо състояние към момента на залагане.
  • период на заема

По тези критерии ще бъде оценен Вашият автомобил, като ще се взема в предвид пазарната цена и периода на заема.
Няма минимален срок за залог на автомобил, най-често това се извършва за един календарен месец.
Максималният срок за залог на автомобил също не е ограничен, при заплащането на дължимата лихва + такса срокът на залога се удължава отново.

ЛИХВА + ТАКСА ЗА ЗАЛОГ НА АВТОМОБИЛ

СУМА ПЕРИОД ЛИХВА + ТАКСА
500.00лв-1000.00лв 30 дни 12 %
1001.00лв-3000.00лв 30 дни 9 %
3000.00лв-5000.00лв 30 дни 7 %
над 5000.00лв 30 дни по договаряне

Възможно е индивидуално договаряне на лихва + такса и период на залог.
За повече информация се свържете с нашите консултанти.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА – ЛАПТОПИ, ТЕЛЕФОНИ, АУДИО СИСТЕМИ И ДРУГИ
( СЕБЕСТОЙНОСТ ПОД 500 ЛЕВА НА АРТИКУЛ НЕ ПРИЕМАМЕ )

Извършваме индивидуално оценяване на всеки един артикул и предлагаме заложна цена за него.

ЛИХВИ + ТАКСИ при залог на техника
Няма наказателна лихва за предсрочно откупуване на заложени вещи.
7 дни гратисен период и защита на заложената техника след изтичане на срока на заложният билет.

 

СУМА ПЕРИОД ЛИХВА + ТАКСА
до 200.00лв 30 дни 15 %
201.00лв – 1000.00лв 30 дни 12 %
1000.00лв – 3000.00лв 30 дни 10 %
над 3000.00лв 30 дни 7 %

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – ЗАЛОГ НА ЗЛАТО, СРЕБРО И ДРУГИ ЦЕННОСТИ.
( СЕБЕСТОЙНОСТ ПОД 500 ЛЕВА НЕ ПРИЕМАМЕ )

СУМА ПЕРИОД ЛИХВА + ТАКСА
до 99.00лв 30 дни 10 %
от 100.00лв до 1000.00лв 30 дни 5 %
над 1000.00лв 30 дни 3 %

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – ЗАЛОГ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:
Индивидуално договаряне!